Als lid van Volley Vlaanderen, en als toonangevende club voor wat betreft jeugdopleiding, onderschrijft Grivok de Panathlonverklaring


In 2004 namen Vlaamse Panathlonleden het initiatief voor een Verklaring, een ethische code rond ethiek in de jeugdsport, dat de basisprincipes omvat voor de rechten van het kind in de sport. Aan de grondslag van de verklaring ligt het idee dat alle kinderen het recht hebben op waardige, gezonde en veilige beoefening van sport en spel. De Panathlonverklaring over Ethiek in de Jeugdsport zag op 24 september 2004 het levenslicht in Gent.
Sindsdien werd de Verklaring erkend en ondertekend door honderden instellingen, organisaties en personen die actief zijn in de sport. De ondertekenaars verbinden zich er toe om over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Met het ondertekenen van deze verklaring onderschrijven we een verbintenis om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

  • De positieve waarden in de jeugdsport nastreven, actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning.
  • Het voortzetten van inspanningen om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
  • Het feit erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
  • De steun van sponsors en media verwelkomen, maar geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport

http://www.panathlonvlaanderen.be/

 

http://www.ethicsandsport.com/images/uploads/downloads/panathlonverklaring_over_ethiek_in_de_jeugdsport.pdf