De hieronder gepubliceerde gedragsregels vallen niet altijd gemakkelijk te realiseren. Maar waar een wil is, is een weg.  We helpen elkaar om gezamenlijk achter deze fairplay-punten te staan.  Ons plezier in het volleyballen zal hierdoor nog verhogen.


ALGEMENE GEDRAGSCODE:

 • Iedereen is op de hoogte van de gedragscodes die gelden binnen Grivok: zowel de algemene code, de wedstrijds- als de trainingscode.
 • Wij treden naar buiten als één team.Elke activiteit (training, wedstrijd, besprekingen, Grivokfeesten) wordt stipt bijgewoond volgens de gemaakte afspraken.
 • Binnen de sporthal gedragen wij ons steeds sportief en houden wij rekening met specifieke regelingen.
 • Ook tijdens de volleybalactiviteiten buiten Grimbergen zullen wij ons gedragen zoals het hoort en conform de regels van het spel.
 • Onenigheid tussen twee of meerdere spelers of conflicten met trainers moeten onmiddellijk uitgepraat worden, liefst in de buurt van de sportlijnen, en zeker niet binnen de cafetaria.Het kan nooit de bedoeling zijn ernstige meningsverschillen in het café rond te strooien.
 • Voor onze jeugdspelers is alcohol en tabak verboden.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het materiaal van Grivok.Het is ten slotte materiaal van ons allemaal.
 • Mogelijke afzeggingen voor wedstrijden, trainingen, vergaderingen, … worden steeds zo snel mogelijk verwittigd.Dit moet telefonisch.
 • Dit gebeurt rechtstreeks naar de betrokken verantwoordelijke (niet via-via).
 • Positieve inzet en bereidheid tot samenspel is een must bij Grivok.
 • We zijn steeds sportief voor vriend en tegenstander.
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd.

 

TRAININGSCODE

 • Wanneer je niet kan komen, verwittig dan steeds zo snel mogelijk via telefoon je trainer. Indien je vooraf (geplande vakantie, feest, schooluitstap, …) weet dat je niet kan komen, verwittig je dadelijk je trainer. Wij verwachten van jou altijd een gegronde reden (ziekte, kwetsuur, schooluitstap,...).
 • Iedereen doet zijn uiterste best om op tijd aanwezig te zijn in de zaal voor de start van de training. Na het opstellen van het net neem je dadelijk een bal en speelt alleen of samen met je vrienden tot de trainer iedereen samenroept. Van al het andere materiaal of toestellen blijven we af.
 • Als je toch te laat komt, verontschuldig je dan en zeg de reden aan je trainer.
 • Uurwerken, kettingen, ringen, oorringen en andere juwelen worden uitgedaan of afgeplakt voor je gaat sporten.
 • Tijdens de uitleg en demonstratie van de trainers blijf je rechtstaan, hou je de bal stil en luister je aandachtig.
 • De trainer zal zeggen wanneer er een drinkpauze is. Dan kan je water drinken dat je zelf meegebracht hebt in een plastiek flesje of drinkbus (geen cola of frisdrank, geen blikjes of glazen flessen, geen snoep).GSM en Smartphone gebruiken we niet tijdens de pauzes.
  We blijven in de zaal en gaan niet naar de kleedkamer tijdens deze onderbreking. Als je de training even wil verlaten om naar de wc te gaan, vraag dan steeds toelating aan je trainer.
 • Ruzie maken met je medespelers of anderen pesten, wordt door de trainers niet toegelaten.
 • Iedereen heeft respect voor het materiaal en helpt steeds bij het opstellen en opruimen (luister naar de opdrachten van de trainer).
 • Natuurlijk zetten we ons steeds volledig in en proberen we elke oefening zo goed mogelijk uit te voeren
 • Aan het einde van de training komt iedereen samen bij de trainer. Die zal, na het meedelen van de afspraken voor de volgende training of wedstrijd, het sein geven om samen onze kreet te roepen. Pas daarna verlaat je het terrein.
 • Na iedere training/wedstrijd neem je een douche.

 

Waarom spreken we regels af in een gedragscode?

De doelstellingen, die wij als opleiders tijdens de training voor onze jonge volleyballers nastreven, liggen niet louter op fysiek gebied. Natuurlijk trachten wij hen op te leiden tot sportieve jongeren, die de volleybalsport hebben gekozen om zich uit te leven.

Maar ook op sociaal en communicatief vlak ondersteunen wij enkele waarden die de vereniging Grivok als norm hanteert. Zoals alle afspraken voor discussie of betwisting vatbaar zijn, is dit ook het geval voor onze gedragscode.

Dit zijn echter wel de regels en waarden die wij ondersteunen: we verklaren het waarom, maar wijken hier niet van af!

Waarom juist deze regels?

Zoals bij alle organisaties, waar je aanwezigheid vereist is om er iets van mee te dragen (vb. de school), is het voor de trainers belangrijk om te weten wie er komt en wie niet. Op basis van deze gegevens wordt de training soms aangepast of wordt individuele oefenstof voorzien.
Bovendien hebben we snel een overzicht van de afwezigheden voor de komende periode (vakantie, …).en is het voor de trainers die instaan voor de opleiding van onze groep jonge spelers ook gemakkelijker om op de hoogte te blijven van de individuele gegevens.
Minder dan 80% aanwezigheid op de trainingen kan aanleiding zijn tot minder speelgelegenheid (reden: “anderen kunnen al vermenigvuldigen, jij kunt nog maar optellen”).

Wij gebruiken elke minuut van onze beperkte tijd om onze sport te beoefenen: dus spelen we onmiddellijk met de bal, bijpraten kan na de training.
Om veiligheidsredenen gebuikt niemand het andere materiaal voor de training (de trainers zijn hier op dit moment niet verantwoordelijk voor à verzekering?)

Op tijd komen is een eigenschap die ook buiten sportieve middens enorm geapprecieerd wordt. Dit is tevens een vorm van beleefdheid zowel t.o.v. de trainers als de medespelers.

Voor de veiligheid vragen we om geen juwelen e.d. te dragen. Het is al meermaals gebeurd dat iemand met zijn ring ergens (vb. het net) blijft hangen, met ernstige kwetsuren als gevolg.

Neerliggen of zitten is om allerlei redenen niet goed: warme spieren op een koude vloer kan aanleiding geven tot letsels, tijdens de demonstratie lig je dikwijls in de weg. Je toont respect voor de trainer door rechtstaand aandachtig te luisteren. Met de bal botsen of spelen tijdens de uitleg heeft als gevolg dat de communicatie niet optimaal verloopt: het stoort jezelf, je medespelers en de trainer.

Glas in een zaal waar een balsport wordt beoefend, is gevaarlijk. Cola en andere frisdranken bevatten veel suikers en zijn geen goede dorstlessers. De drinkpauze dient om te drinken en niet om je smartphone te checken of in de kleedkamers zonder toezicht te spelen of te babbelen.

Volleybal is een groepssport waar je met anderen een gezamenlijk doel probeert te bereiken. Bijgevolg moet je overeenkomen met je teamleden en is plagen zeker iets wat wij totaal afkeuren. Dit zowel voor, tijdens als na de training of wedstrijd!

Als je weet dat een volleybal ongeveer 40€ kost en een kegel 6€, dan zijn wij ervan overtuigd dat we de investeringen die de club voor ons doet naar waarde moeten schatten. Degelijk materiaal blijft op zijn best als iedereen er steeds zorg voor draagt.

Alleen door gebruik te maken van al je mogelijkheden, kan je een hoger niveau bereiken.
Dit is niet alleen zo wanneer je aan sport doet, maar het is een belangrijke attitude in ons hele maatschappelijk leven.

Wij beginnen als een groep en we eindigen dan ook als een groep. Op deze manier zijn ook de trainers en verantwoordelijken zeker dat iedereen steeds alle informatie gekregen heeft.

Om hygiënische redenen vragen wij dat iedereen een douche neemt. Onmiddellijk na de training is beter voor je spieren en algemene gezondheid. Als je samen met je vrienden een douche neemt, is dit op sociaal gebied zeker een positief aspect.

 

WEDSTRIJDCODE

 • Bij de thuiswedstrijden is iedereen minimum een half uur vóór de wedstrijd aanwezig.
 • Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaten, trainer, tegenspelers, scheidsrechter of andere officiëlen.
 • Alleen de kapitein mag de officiëlen spreken. Hij/zij doet dit op een beleefde manier.
 • Naast het veld verwachten wij blijvende concentratie voor de wedstrijd. Moedig je ploegmaten aan
 • Naast het veld sta je steeds klaar om in te springen.
 • Bij een time-out verzamelt iedereen rond de coach en de ploegmaten naast het veld geven het water aan.
 • Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.
 • Zorg steeds voor een extra paar veters in je sporttas.
 • Eigen specifiek verzorgingsmateriaal (zoals tape) zoeken wij niet in de Grivok-EHBO-kist, maar we hebben dit zelf mee
 • Na iedere training/wedstrijd neem je een douche.
 • En weet! .. als je verloren hebt, is het niet altijd de schuld van de scheidsrechter of de trainer-coach.