De sportieve cel staat in voor het sportief beleidsplan, met als opdracht een actieplan uit te schrijven om de missie, doelstellingen en beleidslijnen van de club te bereiken.

Zij bepalen dus de technische leerlijn van jong naar oud. De indeling van de trainingsgroepen en competitieploegen is uiteraard ook hun verantwoordelijkheid.